Untitled Document

Programs Sec.5

  • Photoshopsเป็นโปรแกรมที่เด่นในด้านกราฟิกเน้น เกี่ยวกับการตัดต่อ ตกแต่ง และรีทัชภาพ
  • Illustratorเป็นโปรแกรมที่เด่นในเรื่องของการออกแบบ สร้างป้ายโฆษณาที่มีขนาดใหญ่